Rzut parteru

gotowe projekty domów modo
gotowe projekty domów modo

projekty domów nowoczesnych 

Projekt domu "Madryt" 

wersja podstawowa 

207,76 m2 + 38.29 m2 garaż

Elewacje 

Elewacja boczna 

Elewacja tylna

Elewacja boczna

Elewacja frontowa/ogrodowa

i

Powierzchnia użytkowa budynku

Powierzchnia użytkowa jest to część powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku.

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie;

Kubatura brutto budynku 

Należy przez to rozumieć sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku:

 

a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przekrytych części budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady,

 

b) nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu.

Podstawowe pojęcia

Wskaźnik EU

Energia użytkowa EU(co+w)=(QU,H+QU,W) / Af

roczne zapotrzebowanie na energie użytkową

– należy przez to rozumieć:

a) w przypadku ogrzewania budynku lub części budynku – energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła,

b) w przypadku chłodzenia budynku lub części budynku – zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej – energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia ze ściekami;

 

QK,H-  zapotrzebowanie na ciepło użytkowe- ogrzewanie

QK,W -zapotrzebowanie na ciepłą wodę  

 

Af - powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze

 

Wskaźnik EU uzależniony jest od  strefy klimatycznej w której zostanie zlokalizowany obiekt. Najgorsze parametry uzyskują obiekty zlokalizowane w V strefie np. Suwałki , najlepsze w I strefie np. Szczecin. Jest to najbardziej miarodajny współczynnik jeżeli chodzi o ocenę kosztów eksploatacji domu.

Wskaźnik EK

Energia końcowa EK=(QK,H+QK,W+Eel,pom) / Af

należy przez to rozumieć roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych

 

QK,H- energia końcowa potrzebna do  ogrzewania i wentylacji

QK,W - energia koncowa potrzebna do przygotowania ciepłej wody 

Eel,pom - roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych

Af - powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze

 

 

Wskaźnik EP

Wartość wskaźnika EP=Qp/Af [kWh/(m2 · rok)] określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

Qp=QP,H+QP,W -Zestawienie energii pierwotnej

 

QPh- roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu ogrzewania

QPw-roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

Af - powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze

 

Należy pamiętać że wartość ta w największym stopniu uzależniona jest od rodzaju głównego źródła energii oraz strefy klimatycznej w której zostanie zlokalizowany obiekt. Najgorsze parametry uzyskują obiekty wykorzystujące jako główne źródło energii paliwa kopalne takie jak gaz czy węgiel. Nawet najlepiej zaizolowany dom ogrzewany gazem będzie miał gorszy współczynnik EP niż dom źle zaizolowany wykorzystujący kocioł na np. Pellet. Z tego względu można przyjąć, iż wskaźnik EP nie jest do końca miarodajny jeżeli chodzi o określenie stopnia energooszczędności i kosztów eksploatacji domu. 

Projektowana charakterystyka energetyczna zgodna z WT2021

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

kubatura
powierzchnia zabudowy

Mapa podziału stref klimatycznych 

charakterystyka energetyczna - strefy klimatyczne

powrót

powrót

zobacz inne projekty

?

zadaj

pytanie

elewacje projektu Madryt

Powierzchnia zabudowy budynku

Przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.
Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:
- powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu;
- powierzchni elementów drugorzędnych, np.schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;
- powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy).

Technologia wykonania:

 

ściany:

 • silikat gr.24cm,

 • styropian 20 cm,

stropodach: 

 • płyta żelbetowa

 • izolacja termiczna 30cm

dach nad pokojem dziennym:

 • jednospadowy, nachylenie 3%

 • konstrukcja - drewniane belki 

kocioł: 

 • gazowy, niskotemperaturowy

 • ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach

systemy energooszczędne:

 • projekt dystrybucji gorącego powietrza z kominka

 • projekt wentylacji mechanicznej z rekuperacją i gruntowym wymiennikiem ciepła

elewacje projektu Madryt
rzut parteru projektu Madryt

Energooszczędność

 

EP -wskaźnik Ep zgodny z WT 2021< 70 kWh/(m2rok)

Obliczenia wskaźnika EP wykonane dla III strefy klimatycznej np. Warszawa

 

EP=61,97  kWh/(m2•rok)

EK=55,09  kWh/(m2•rok)

EU=34,79  kWh/(m2•rok)

 

Wszystkie przegrody spełniają parametry domu energooszczędnego. Projekt w znaczny sposób ogranicza liczbę mostków termicznych. Lokalizacja otworów okiennych jest prawidłowo dostosowana do stron świata

 

Właściwości cieplne przegród zastosowanych w projekcie

Uściany 

0,14 W/(m2*K)

Udachu 

0,11 W/(m2*K)

Upodłogi na gruncie 

0,17 W/(m2*K)

 

Szacunkowy koszt budowy domu "Madryt"

 

- stan surowy otwarty: 294 000 netto                              

- stan surowy zamknięty: od 340 000 netto                                 

- stan deweloperski: od 610 000 netto

 

Należy pamiętać, że koszty budowy mogą różnić się w zależności od lokalizacji inwestycji, sposobu realizacji (system gospodarczy lub zlecony) jakości zastosowanych materiałów. 

 

Istnieje możliwość zamówienia szczegółowego kosztorysu. W przypadku  nowych projektów warunkiem zamówienia kosztorysu jest zakup projektu. Aby zamówić kosztorys należy w formularzu zamówienia w polu "komentarz" zamieścić informację o chęci zakupu kosztorysu.

Cena kosztorysu:  

Kosztorys robót budowlanych - 600 zł

Kosztorys robót sanitarnych - 200 zł

Kosztorys robót elektrycznych  - 150 zł

powierzchnia użytkowa budynku

Informacje dotyczące kosztów budowy projektu domu oraz jego energooszczędności 

czas realizacji zamówienia 14-21 dni

cena projektu

Zobacz wersję lustrzaną

Minimalne wymiary działki

Minimalne wymiary działki             36m x 22.1m

Kąt nachylenia dachu                                  3%

Wysokość                                                      5.53m

Kubatura (brutto)                                  1245.42m3

Garaż                                                          38.29 m2

Powierzchnia zabudowy                      296.93 m2

3900zł

Powierzchnia użytkowa (bez garażu) 207.76 m2

Zobacz kartę projektu

 

 

Zanim zamówisz gotowy projekt domu MODO koniecznie sprawdź zgodność projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy. Ustal wymiary oraz nasłonecznienie działki. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić lub masz wątpliwości napisz do nas. Wykonamy bezpłatną analizę oraz obiektywnie ocenimy czy nasz projekt domu pasuje do waszej działki. 

i

i

i

gotowe projekty domów - działka

Opis 

Nowoczesny projekt domu parterowego z płaskim dachem przeznaczony dla 4-6 osobowej rodzinny. Dom przystosowany do działek gdzie wejście główne do budynku jest od strony południowej.. Budynek został wyraźnie podzielony na trzy strefy funkcjonalne. Pierwsza strefą jest strefa dzienna w skład której wchodzą pomieszczenia takie jak: kuchnia, jadalnia, pokój dzienny, łazienka, gabinet z funkcją pokoju gościnnego, pralnia, spiżarnia,. Ze względu na przyjęte strony świata główne pomieszczenia tej strefy znajdują się od strony frontowej domu. Taka lokalizacja zapewnia prawidłowy dostęp promieni słonecznych do pokoju dziennego, jadalni i kuchni przez cały dzień. Wysoki pokój dzienny wraz jadalnią gdzie zaprojektowano duże przeszklenia został zaprojektowany z myślą o osobach lubiących przestrzeń. Wzdłuż pokoju dziennego, jadalni i kuchni poprowadzono ciąg komunikacyjny ukryty za niską ścianką na której umieszczono kominek  i szafkę telewizyjną. Z powstałego korytarza jest dostęp do gabinetu, pralni, łazienki oraz przejście do drugiej strefy. Druga strefa to strefa nocna,. w skład której wchodzą trzy sypialnie.. Sypialnia główna posiada własną garderobę i łazienkę a pokoje dziecięce ze względu na założony niski wiek dzieci połączono ze sobą dodatkowymi drzwiami przesuwnymi, które w przyszłości można będzie zamurować. W wersji podstawowej projektu sypialnie maja okna od strony wschodniej co jest gwarantem przyjemnych poranków w słoneczne dni. . Trzecia strefę stanowi wygodny garaż na dwa uta z wydzieloną dodatkową strefą na mini warsztat. Z garażu mamy bezpośredni dostęp do holu wejściowego oraz spiżarni połączonej z kotłownią . Tak zlokalizowane i połączone ze sobą pomieszczenia są niezwykle praktyczne i zapewniają prawidłowe ich wykorzystywanie zgodnie z założona funkcją. Odpowiednia lokalizacja okien w stosunku do stron świata gwarantuje bardzo duży komfort użytkowania i przyjazny mikroklimat.

autor: arch. Karol Włoskowski

Formularz zamówienia

nasłonecznienie domu Madryt

Rzut parteru

Zdjęcia z budowy

design by projektymodo 2017

KONTAKT tel.694175246

kontakt@projektymodo.pl

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!