gotowe projekty domów modo
gotowe projekty domów modo
Regulamin-projekty katalogowe

Polityka prywatności

Mając na uwadze, że od dnia 25 maja 2018r. zaczniemy stosować nowe standardy dotyczące ochrony danych osobowych w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej również jako „RODO”(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) przedstawiamy Państwu zasady ochrony prywatności stosowane przez Pracownię.

W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany i chronimy prywatność Klientów w oparciu o postanowienia RODO. RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i pomaga chronić prawo do prywatności.

 

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Projektymodo sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Zagórna 17/20, , tel. 694 175 246, Kontakt z nami możliwy jest także drogą elektroniczną na adres kontakt@projektymodo.pl

 

Kiedy i jakie dane gromadzimy?

  • 1. Pracownia może gromadzić dane Kupujących podczas:

a) podczas transakcji zakupu projektu architektonicznego,

b) podczas kontaktu Kupującego z Pracownią (telefonicznie, mailowo, poprzez formularz),

  • 2. Pracownia gromadzi następujące dane, w tym dane osobowe Kupujących: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu, NIP ( tylko przedsiębiorcy do wystawienia faktury VAT)

 

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

  • 1. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych przez Pracownię, takich jak zakup katalogowych Projektów architektoniczno-budowlanych (gotowych), zakup usługi adaptacji i/lub wprowadzenia zmian Projektu architektoniczno-budowlanego (gotowego); zakup projektów indywidualnych; zakup kosztorysów do katalogowych Projektów architektoniczno-budowlanych; zakup gotowych rozwiązań zamiennych do katalogowego Projektu architektoniczno-budowlanego, złożenie zapytania odnośnie danego projektu.

  • 2. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres kontakt@projektymodo.pl

  • 3. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Pracownię.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

2. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.

3. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmiotu z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

1. Dostęp do Państwa danych osobowych mają odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, w tym do realizacji zamówień, a także świadczą usługi kurierskie.

2. Wszyscy nasi współpracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

1. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane, tj. w przypadku danych przetwarzanych w związku z zakupem katalogowych Projektów architektoniczno-budowlanych (gotowych), zakupem usługi adaptacji i/lub wprowadzenia zmian Projektu architektoniczno-budowlanego (gotowego); zakupem projektów indywidualnych; zakup kosztorysów do katalogowych Projektów architektoniczno-budowlanych; zakupem gotowych rozwiązań zamiennych do katalogowego Projektu architektoniczno-budowlanego – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiła płatność za zamówienie.

2. Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

3. Po upływie okresu przechowywania danych będą one trwale usunięte lub zanonimizowane.

 

Jakie prawa przysługują Kupującym?

  • 1. Mają Państwo prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego Kupującego, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),

b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),

c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),

d) przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV),

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),

f) usunięcia danych osobowych.

2. Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres kontakt@projektymodo.pl

3. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych* (https://giodo.gov.pl/pl/493).

 

Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.

 

 

design by projektymodo 2017

KONTAKT tel.694175246

kontakt@projektymodo.pl

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!