?

zadaj

pytanie

gotowe projekty domów modo
gotowe projekty domów modo

Zobacz kartę projektu

gotowy projekt domu

Elewacje 

 

 

Zanim zamówisz gotowy projekt domu MODO koniecznie sprawdź zgodność projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy. Ustal wymiary oraz nasłonecznienie działki. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić lub masz wątpliwości napisz do nas. Wykonamy bezpłatną analizę oraz obiektywnie ocenimy czy nasz projekt domu pasuje do waszej działki. 

Elewacja boczna 

Elewacja tylna/ogrodowa

Elewacja boczna/ogrodowa 

Elewacja frontowa

i

i

i

i

Powierzchnia użytkowa budynku

Powierzchnia użytkowa jest to część powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku.

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie;

Kubatura brutto budynku 

Należy przez to rozumieć sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku:

 

a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przekrytych części budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady,

 

b) nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu.

Podstawowe pojęcia

Wskaźnik EU

Energia użytkowa EU(co+w)=(QU,H+QU,W) / Af

roczne zapotrzebowanie na energie użytkową

– należy przez to rozumieć:

a) w przypadku ogrzewania budynku lub części budynku – energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła,

b) w przypadku chłodzenia budynku lub części budynku – zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej – energię przenoszoną z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia ze ściekami;

 

QK,H-  zapotrzebowanie na ciepło użytkowe- ogrzewanie

QK,W -zapotrzebowanie na ciepłą wodę  

 

Af - powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze

 

Wskaźnik EU uzależniony jest od  strefy klimatycznej w której zostanie zlokalizowany obiekt. Najgorsze parametry uzyskują obiekty zlokalizowane w V strefie np. Suwałki , najlepsze w I strefie np. Szczecin. Jest to najbardziej miarodajny współczynnik jeżeli chodzi o ocenę kosztów eksploatacji domu.

Wskaźnik EK

Energia końcowa EK=(QK,H+QK,W+Eel,pom) / Af

należy przez to rozumieć roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych

 

QK,H- energia końcowa potrzebna do  ogrzewania i wentylacji

QK,W - energia koncowa potrzebna do przygotowania ciepłej wody 

Eel,pom - roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów technicznych

Af - powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze

 

 

Wskaźnik EP

Wartość wskaźnika EP=Qp/Af [kWh/(m2 · rok)] określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

Qp=QP,H+QP,W -Zestawienie energii pierwotnej

 

QPh- roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu ogrzewania

QPw-roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

Af - powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze

 

Należy pamiętać że wartość ta w największym stopniu uzależniona jest od rodzaju głównego źródła energii oraz strefy klimatycznej w której zostanie zlokalizowany obiekt. Najgorsze parametry uzyskują obiekty wykorzystujące jako główne źródło energii paliwa kopalne takie jak gaz czy węgiel. Nawet najlepiej zaizolowany dom ogrzewany gazem będzie miał gorszy współczynnik EP niż dom źle zaizolowany wykorzystujący kocioł na np. Pellet. Z tego względu można przyjąć, iż wskaźnik EP nie jest do końca miarodajny jeżeli chodzi o określenie stopnia energooszczędności i kosztów eksploatacji domu. 

Projektowana charakterystyka energetyczna zgodna z WT2017

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

kubatura
powierzchnia zabudowy

Mapa podziału stref klimatycznych 

Charakterystyka energetyczna - strefy klimatyczne

Energooszczędność

 

EP -wskaźnik Ep zgodny z WT 2017< 95 kWh/(m2rok)

Obliczenia wskaźnika EP zostały wykonane dla V strefy klimatycznej - najmniej korzystne warunki

 

Wszystkie przegrody spełniają parametry domu energooszczędnego. Projekt w znaczny sposób ogranicza liczbę mostków termicznych. Lokalizacja otworów okiennych jest prawidłowo dostosowana do stron świata

 

Właściwości cieplne przegród zastosowanych w projekcie

Uściany 

0,15 W/(m2*K)

Udachu 

0,1 W/(m2*K)

Upodłogi na gruncie 

0,18 W/(m2*K)

 

Szacunkowy koszt budowy domu "Londyn I"

 

- stan surowy otwarty: 180 000 netto                              

- stan surowy zamknięty: od 210 000 netto                                 

- stan deweloperski: od 350 000 netto

 

Należy pamiętać, że koszty budowy mogą różnić się w zależności od lokalizacji inwestycji, sposobu realizacji (system gospodarczy lub zlecony) jakości zastosowanych materiałów. 

 

Istnieje możliwość zamówienia szczegółowego kosztorysu. W przypadku  nowych projektów warunkiem zamówienia kosztorysu jest zakup projektu. Aby zamówić kosztorys należy w formularzu zamówienia w polu "komentarz" zamieścić informację o chęci zakupu kosztorysu.

Cena kosztorysu:  

Kosztorys robót budowlanych - 600 zł

Kosztorys robót sanitarnych - 200 zł

Kosztorys robót elektrycznych  - 150 zł

powrót

zobacz inne projekty

projekt domu londyn - działka

Opis 

Projekt domu parterowego przeznaczonego dla 4-5 osobowej rodzinny z wyraźnym podziałem na trzy strefy funkcjonalne. Pierwsza strefa to tzw. "strefa dzienna" w skład której wchodzą takie pomieszczenia jak kuchnia z wydzieloną spiżarnią, jadalnia, pokój dzienny, wc. Z jadalni i kuchni jest bezpośredni dostęp do części tarasu  pod zadaszeniem. Jest to doskonały układ pozwalający na praktyczne wykorzystanie tej części tarasu np. na tradycyjny rodzinny obiad na "świeżym powietrzu " w słoneczne dni.  Pokój dzienny połączony z jadalnią optycznie oddzielony jest od kuchni i holu  poprzez kominek umieszczony na ścianie spiżarni. Kuchnia wraz z holem stanowi swojego rodzaju bufor pomiędzy strefą dzienną i nocną. Strefa nocna wycofana w głąb budynku składa się z trzech sypialni, gdzie sypialnia główna ma bezpośrednie wyjście na taras, własna garderobę i łazienkę. Projekt przewiduje również praktyczne pomieszczenie pralni, które jeżeli istnieje taka potrzeba można połączyć z kotłownią. Trzecią strefę tworzy wygodny dwustanowiskowy garaż oraz pomieszczenie techniczne gdzie został zlokalizowany kocioł. Garaż ma bezpośrednie połączenie z holem wejściowym z którego mamy dostęp do pozostałych dwóch stref. Dom idealnie nadaje się do działek gdzie elewacja frontowa będzie elewacją południowo - wschodnią 

autor: arch. Karol Włoskowski

Powierzchnia zabudowy budynku

Przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.
Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:
- powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu;
- powierzchni elementów drugorzędnych, np.schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;
- powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy).

Technologia wykonania:

 

ściany:

 • bloczek z betonu komórkowego gr.24cm,

 • styropian 20 cm,

 • (obliczenia konstrukcyjne dopuszczają zmianę materiału na silikat lub pustak ceramiczny)

strop: 

 • płyta żelbetowa

 • izolacja termiczna 30cm

dach:

 • wielospadowy,

 • nachylenie 30 st. ,

 • więźba drewniana,

 • dachówka prosta np.Tegalit

kocioł: 

 • na paliwo stałe + alternatywnie gazowy

 • (W dokumentacji zaprojektowano kocioł na paliwo stałe.   Dodatkowo do projektu dołączamy GRATIS projekt instalacji gazowej, który umożliwi zmianę sposobu ogrzewania domu na gazowy.)

Formularz zamówienia

powrót

powierzchnia użytkowa budynku

Zobacz wersję lustrzaną

Rzut parteru

2900zł

Minimalne wymiary działki             23.3m x 26m

Kąt nachylenia dachu                                       30º

Wysokość w kalenicy                                    6.8m

Kubatura (brutto)                                  1220.05m3

Garaż                                                          34.17 m2

Powierzchnia zabudowy                      236.95 m2

Powierzchnia użytkowa (bez garażu) 138.15 m2

Minimalne wymiary działki

czas realizacji zamówienia 14-21 dni

cena projektu

Informacje dotyczące kosztów budowy projektu domu oraz jego energooszczędności 

elewacje domu londyn
elewacje domu londyn
rzut parteru domu londyn

projekty domów nowoczesnych

Projekt domu "Londyn I" 

wersja podstawowa 

138.15 m2 + 34.17 m2 garaż

design by projektymodo 2017

KONTAKT tel.694175246

kontakt@projektymodo.pl

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!